Người đã ở đâu khi chiều nắng hạ

Khi sóng vỗ vào những bãi cát êm

Người đã ở đâu trong những đêm lạnh

Khi trời và trăng ẩn trong đêm.
Người đã  ở đâu trong tâm hồn trống rỗng

Của kẻ hèn ngày đêm thương nhớ người

Người đi,mang hồn tôi đi mất

Dõi theo người,tôi luyến tiếc vô ngần.

Người đã đi rồi ,người đã xa

Không còn người chỉ còn niềm đau nỗi nhớ

Ấp ủ trong tim hình bóng ấy

Nhưng sao chẳng thấy nước mắt rơi.

 

 

Éc éc,đây chỉ là cái sản phẩm trong một phút phê cần của mị thôi.

30.3.2018

 

One thought on “Where

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s